Новини

Фирмени новини

  • Какво е 2D баркод?

    2D баркодът е набор от малки геометрични фигури, организирани в квадрат или правоъгълник за съхраняване на информация. Тъй като те могат да съхраняват информация както във вертикална, така и във хоризонтална равнина, те предоставят стотици пъти повече данни, отколкото 1D баркод може да съхранява. Един 2D баркод може да съхранява повече...
    Прочетете още
  • Полимеразна верижна реакция (PCR)

    Полимеразна верижна реакция (PCR) AP.BIO: IST‑1 (EU) , IST‑1.P (LO) , IST‑1.P.1 (EK) Техника, използвана за усилване или правене на много копия на специфичен целевата област на ДНК. Ключови точки: Полимеразната верижна реакция или PCR е техника за правене на много копия на специфичен ДНК регион in vitro (в тест...
    Прочетете още